Jak objednat:

1. Zboží lze objednat na objednávce zákazníka např: v PDF formátu atd...
2. E-mailem při dodržení níže uvedených údajů ve formuláři.
3. Vyplněním níže uvedeného formuláře ( veškerá pole musí být vyplněná,
proto do nehodících se polí doplňte pomlčku).

U zboží, které není zasíláno na dobírku a je dodádáno přímo k zákazníkovi
do ordinace, centra nebo provozovny a vyžaduje odborné zaškolení personálu,
závoz, případně stavební připravenost, je postupováno následovně. Po obdržení
objednávky je zákazník kontaktován telefonicky, jsou domluveny další náležitosti
prodeje a je stanoven již konkrétní termín dodání k zákazníkovi a způsob platby.

Ojednávkový formulář:

Název firmy *
Jméno objednatele *
Adresa, PSČ *
Telefon / Mobil *
Fakturační adresa *
Místo dodání *
E-mail *
IČO / DIČ *
Kód Počet Název
Datum dodání *
Objednávku vyřizuje *
Dne *
Jméno objednatele *


Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
Jsou používány pouze pro komunikaci se zákazníkem ohledně objednaného zboží.

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.