Etius ULM

Název>
Kategorie>
Obj.kód>


Stolek Elf


Stolek Elf X


Brašna


Pro zvětšení klikněte zde
ObjednatObjednat
VytisknoutVytisknout
Předchozí výrobekPředchozí
Následující výrobekNásledující
Etius ULM
elektroterapie/ aplikace proudů
04-01-006-05

PŘÍSTROJ PRO ELEKTROTERAPII, SONOTERAPII, LASEROTERAPII, MAGNETOTERAPII ETIUS ULM

Základní popis:
Etius ULM je výjimečný kombinovaný terapeutický přístroj umožňující aplikaci moderních metod jako elektroterapie, sonoterapie, místní magnetoterapie, laseroterapie a elektrofonoforézy. Kombinace těchto možností umožňuje naprosto unikátní terapeutický záběr. Díky malým rozměrům a hmotnosti, obrovské funkčnosti, dostupnosti mnoha sond a hlavic lze přístroj využívat také mimo pracoviště pří širokých aplikačních možnostech pro pacienta. Přístroj je velice vhodný pro začínající rehabilitační pracovníky, kdy pomocí jednoho přístroje s výhodou mobility, mohou nabídnout široké spektrum pomoci pro své pacienty.

Etius ULM je přístroj, který umožňuje provedení všech základních fyzioterapeutických procedur přímo u pacienta doma. Práci usnadňuje velká báze přednastavených programů, automaticky propojená s připojenými aplikátory. Díky přednastaveným programům lze rychle a jednoduše zvolit parametry procedury vhodné k typu a fázi nemoci.

Zkušenější uživatelé ocení režim umožňující vytvoření a nastavení požadavků na léčebnou proceduru dle vlastních terapeutických požadavků, který umožňuje optimalizaci parametrů procedury k momentálnímu stavu pacienta. Pokročilí uživatelé mají také možnost zvolení a uložení vlastních programů nebo dokonce celých sekvencí v pamětí přístroje. Další možnosti nabízí hotové programy procedur, které ocení méně pokročilí uživatelé přístroje.

Přístroj je vybaven přehledným grafickým displejem pro větší komfort obsluhy. Vždy po spuštění přístroje se automaticky provádí test nejdůležitějších systémů a součástek, díky čemuž je zajištěna ještě větší bezpečnost.

Základní vlastnosti:

Z hlediska elektroterapie přístroj nabízí ty možnosti:
• dva úplně nezávislé kanály (lze současně provádět různé procedury na jednom nebo dvou pacientech)
• všechy základní proudové formy
• mikroproudy, TENS pro léčbu spastické parézy, unipolární s modulací amplitudy
• elektrodiagnostika s grafickým zobrazením křivky l/t
• snadné provádění kombinované terapie a elektrofonoforézy
• 59 přednastavených programů pro elektroléčbu
• 30 přednastavených elektroléčebných sekvencí
• možnost definovat oblíbené programy (jednoduchý přístup)
• možnost tvořit vlastní uživatelské programy na zvláštním seznamu
• pacientský vypínač (pro případ diskomfortu)

Z hlediska sonopterapie přístroj nabízí tyto možnosti:
• aplikace ultrazvuku pomocí hlavic 4 cm2 a 1 cm2
• frekvence 1 MHz
• kontinuální a pulzační režim práce
• jednoduché provádění kombinované terapie a elektrofonoforézy
• 48 přednastavených programů pro sonoterapii
• 77 přednastavených programů pro kombinovanou terapii
• 23 přednastavených programů pro elektrofonoforézu
• možnost definovat oblíbené programy(jednoduchý přístup)
• možnost tvořit vlastní uživatelské programy na zvláštním seznamu
• pacientský vypínač (pro případ diskomfortu)

Z hlediska laseroterapie přístroj nabízí tyto možnosti:
• biostimulační laseroterapii, třídy aplikátorů – 3B
• aplikace laserového záření pomocí bodových sond, skeneru a sprchového aplikátoru
• záření R 660 nm a IR 808 nm,
• emise záření v pulzačním a kontinuálním režimu
• 130 přednastavených programů pro laseroterapii
• 44 sekvencí se současným využitím červeného a infračerveného záření
• možnost definovat oblíbené programy (jednoduchý přístup)
• možnost tvořit vlastní uživatelské programy na zvláštním seznamu
• pacientský vypínač (pro případ diskomfortu)

Z hlediska magnetoterapie přístroj nabízí tyto možnosti:
• místní magnetoterapii
• pohodlný připevňovací systém (pásky a suchý zip)
• aplikace magnetického pole pomocí dvou spojených aplikátorů
• volitelně práce s jedním aplikátorem
• emise magnetického pole v kontinuálním a pulzačním režimu
• frekvence generovaného pole 2 – 120 Hz
• 44 přednastavené programy pro magnetoterapii
• možnost definovat oblíbené programy (jednoduchý přístup)
• možnost tvořit vlastní uživatelské programy na zvláštním seznamu
• pacientský vypínač (pro případ diskomfortu)


Technické parametry:
• Rozměry ŠxHxV -30x23x11 cm
• Hmotnost max.. 3 kg
• Příkon 230 V/70 W
• Grafický displej

Elektroterapie:
• Dva aplikační kanály
• Režim CC/CV
• Přerušovaný režim pro unipolární proudy
• Test elektrod
• max. intenzita interferencních proudu a Kotzova proudu, unipolární vlnité - 100 mA
• max. intenzita proudu TENS - 140 mA
• max. intenzita diadynamického a pulzního proudu - 60 mA
• max. intenzita galvanického proudu - 40 mA
• max. intenzita mikroproudu - 1000 uA
• max. napetí - 100 V

Sonoterapie:
• max. intenzita ultrazvukové vlny - 3 W/cm2
• frekvence v pulzním režimu - 16, 48, 100 Hz
• pracovní cyklus v pulzacím režimu - 10, 25, 50, 75 %

Laseroterapie:
• Regulace výkonu bodových sond
• Kontinuální a pulzní režim práce bodových sond
• Regulace frekvence a pracovního cyklu v pulzačním režimu bodových sond
• Tři ozařovací režimy skenujících aplikátorů
• Automatický přepočet času v_závislosti na ošetřované ploše
• Regulace výkonu laserových sond
• Rozsah frekvence v pulzním režimu - 1 – 5 000 Hz
• Pracovní cyklus v pulzním režimu - 25, 50, 75 %
• Časovač - 0,5 – 100 min, krok 0,5 min

Magnetoterapie:
• Sinus, polosinus - 2 – 120 Hz
• Trojúhelník, polotrojúhelník - 1 s/0,5 – 8 s
• Obdélník, poloobdélník - 1 – 30 min, krok 1 min

Programové režimy:
• Přednastavené programy – počet 301
• Programy s_Nogierovými frekvencemi – počet 153
• Programy s_Vollovými frekvencemi – počet 30
• Uživatelské programy – počet 8
• Sekvence programu pro elektroléčbu – počet 30
• Sekvence programu pro skenující aplikátor – počet 25
• Sekvence programu pro sprchový aplikátor – počet 55
• Oblíbené programy – počet 100

Proudy:
• Interferencní dynamický
• Interferencní izoplanární
• Interferencní jednokanálový jednokanálový (AMF)
• TENS symetrický
• TENS asymetrický
• TENS burst
• TENS k lécbe spastické parézy
• Kotz/ruská stimulace
• Tonolýza
• Diadynamické (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
• Pulzní pravoúhlý
• Pulzní trojúhelníkový
• Pulzní Träbert
• Unipolární s modulací amplitudy
• Galvanický
• Mikroproud

Standardní příslušenství:
• Sítový kabel
• Dva pacientské kabely
• Čtyři elektrody pro elektroterapii 6x6 cm
• Dvě elektrody pro elektroterapii 7,5x9 cm
• Osm návleků z_viskózy na el. 6x6 cm
• Čtyři návleky z_viskózy na el. 7,5x9 cm
• Dvě pásky na suchý zip 40x10 cm
• Dvě pásky na suchý zip 100x10 cm
• Spojka blokády DOOR
• Dvě náhradní pojistky WTA-T 1 A/250 V

Volitelné příslušenství:
• Samolepící elektrody 3x4 cm
• Samolepící elektrody 5,5x5,5 cm
• Samolepící elektrody 5,5x12,5 cm
• Bodová elektroda 5 mm
• Bodová elektroda 12 mm
• Bodová elektroda 20 mm
• Bodová elektroda 27 mm
• Krokodýlková svorka
• Výstražné etikety - sada
• Laser. bodová sonda R660nm/40 mW s úchytem
• Laser. bodová sonda R660nm/80 mW s úchytem
• Laser. bodová sonda IR808nm/200 mW s úchytem
• Laser. bodová sonda IR808nm/400 mW s_úchytem
• Laser. skener R+IR 50 mW + 400 mW
• Laser. skener R+IR 100 mW + 450 mW
• Sprchový aplikátor 5Rx40 mW + 4 IRx400 mW
• Světlovod rovný O 6 mm
• Světlovod zahnutý 45° O 6 mm
• Světlovod zahnutý 45° O 6 mm zužovaný
• Úchyt svetlovodu O 6 mm
• Světlovod rovný O 8 mm
• Světlovod zahnutý 45° O 8 mm
• Úchyt svetlovodu O 8 mm
• Aplikátor magnetického pole CP1
• Aplikátor magnetického pole CP2
• Hlavice 1 MHz, 1 cm2 s úchytem
• Hlavice pro elektrofonoforézu 1 MHz, 4 cm2 s úchytem
• Gel 0,5 l (1 ks)
• Pacientský vypínač
• Brašna MINI
• Brašna PRO
• Stolek Los
• Stolek Elf
• Elf XCENÍK Cena (Kč)
bez 21% DPH
ETIUS ULM - plná dvoukanálová elektroléčba, ultrazvuk, kombinova ná terapie, laseroterapie a magnetoterapie
Doba dodání cca 1 měsíc.

57 990,-
Příslušenství
Elektroda pro elektroléčbu 6 x 6 cm - 1 ks

99,-
Elektroda pro elektroléčbu 7,5 x 9 cm - 1 ks

149,-
Elektroda pro elektroléčbu 6 x 12 cm - 1 ks

199,-
Bergoniho elektroda - polomaska na obličej

199,-
Návlek z viskózy na Bergoniho elektrodu

179,-
Návlek z viskózy 10 x 10 cm na elektrodu 7 x 7 cm nebo 7,5 x 9 cm

65,-
Návlek z viskózy 8 x 8 cm na elektrodu 6 x 6 cm

65,-
Návlek z viskózy 8 x 14 cm na elektrodu 6 x 12 cm

65,,-
Bodová elektroda pr. 5 mm

249,-
Bodová elektroda pr. 12 mm

249,-
Bodová elektroda pr. 20 mm

249,-
Bodová elektroda pr. 27 mm

249,-
Hliníková folie - 1 bm

249,-
Cínová folie 0,5 mm, šířka 14 cm - 1 bm

1 290,-
Konektor "krokodýlek" malý - 2 mm - červený

99,-
Konektor "krokodýlek" malý - 2 mm - černý

99,-
Konektor "krokodýlek" velký - 4 mm - červený

199,-
Konektor "krokodýlek" velký - 4 mm - černý

199,-
Univerzální konektor - dva vstupy - černý

249,-
Univerzální konektor - dva vstupy - červený

249,-
Pacientský kabel pro elektroléčbu - kanál A

499,-
Pacientský kabel pro elektroléčbu - kanál B

499,-
Rozdvojný kabel pro elektroléčbu - červený

299,-
Rozdvojný kabel pro elektroléčbu - černý

299,-
Pás na elektrody - suchý zip - 100 x 10 cm

249,-
Pás na elektrody - suchý zip - 40 x 10 cm

199,-
Pytlík s pískem 21 x 14 cm

169,-
Pytlík s pískem 21 x 28 cm

249,-
Laserový skener PM2-SK2 R 660 nm 50 mW / IR 808 nm 400 mW + stojan - pro POLARIS 2 / ETIUS LM / ETIUS ULM

64 990,-
Laserový skener PM2-SK2 R 660 nm 100 mW / IR 808 nm 450 mW + stojan - pro POLARIS 2 / ETIUS LM / ETIUS ULM

69 990,-
Bodová sonda R 40 mW / 660 nm pro Polaris / ETIUS LM / ETIUS ULM

17 990,-
Bodová sonda R 80 mW / 660 nm pro Polaris / ETIUS LM / ETIUS ULM

24 350,-
Bodová sonda IR 200 mW / 808 nm pro Polaris / ETIUS LM / ETIUS ULM

20 475,-
Bodová sonda IR 400 mW / 808 nm pro Polaris / ETIUS LM / ETIUS ULM

23 230,-
Cluster 5 x R 40 mW + 4 IR x 400 mW (celkem 1800 mW)

66 990,-
Světlovodná koncovka rovná, pr. 6 mm, délka 8 cm

990,-
Světlovodná koncovka zahnutá 45 st., pr. 6 mm, délka 8 cm

990,-
Světlovodná koncovka zahnutá 45 st., pr. 6 mm zužený do 2 mm laseroakupunktura

1 499,-
Světlovodná koncovka rovná, pr. 8 mm, délka 11 cm

1 499,-
Světlovodná koncovka zahnutá 45 st., pr. 8 mm, délka 11 cm

1 499,-
Konektor světlovodného aplikátoru 6 mm

499,-
Konektor světlovodného aplikátoru 8 mm

499,-
Koncovka bezpečnostní blokády DOOR

49,-
Ochranné brýle pro laser NoIR #39 - klasická verze (pouze k přístroji)

1190,-
Ochranné brýle pro laser NoIR #35 - sportovní verze (pouze k přístroji)

1190,-
Plochý aplikátor CPE1 pro ETIUS LM / ETIUS ULM

9 899,-
Plochý aplikátor CPE2 pro ETIUS LM / ETIUS ULM

6 899,-
Potah na aplikátor CPE1

599,-
Potah na aplikátor CPE2

599,-
Hlavice pro ultrazvuk GM1 - 1 cm2 / 1 MHz - pro ETIUS U a ETIUS ULM

4 990,-
Hlavice pro ultrazvuk GM - 4 cm2 / 1 MHz - pro ETIUS U a ETIUS ULM

5 290,-
Hlavice pro elektrofonoforézu EFE-4/1-4 cm2/1 MHz-pro ETIUSU a ETIUS ULM

8 490,-
Univerzální úchyt na ultrazvukovou hlavici pro SONARIS S a ETIUS U/ULM

299,-
Gel pro ultrazvuky, 500 g

139,-
Brašna MINI

1 499,-
Brašna PRO

2 499,-
Stolek Elf (dvě police a prodlužovací kabel)

3 990,-
Stolek Elf X (tři police a prodlužovací kabel)

5 990,-
Police pro Elf

899,-